Behandeling Perspectiefnota 2025 - 4 juli 16:00

Gepubliceerd op: 28 juni 2024 14:06

Behandeling Perspectiefnota 2025 
4 juli 16:00

Op 4 juli bespreekt de raad de perspectiefnota. Met de perspectiefnota bepaalt de raad de richting van onze gemeente voor de komende jaren. De perspectiefnota bestaat uit regels voor beleid en geld, waar het college volgend jaar mee aan de slag gaat. Binnen deze regels werkt het college de begroting 2025 en meerjarenplannen 2026-2028 verder uit.

Omdat de perspectiefnota een belangrijk vergadermoment is, start de raad al om 16:00 uur. De ervaring leert dat de bespreking veel tijd kan kosten. De vergadering begint met algemene beschouwingen. Elke politieke partij krijgt tien minuten de tijd om hun visie op de ontwikkelingen en voorgestelde plannen te geven. Ook is dit het moment voor de raad om moties (nieuwe wensen) en amendementen (inhoudelijke wijzigingen) voor te stellen. Deze algemene beschouwingen zijn tijdens de vergadering terug te lezen op de website van de raad.

Met de perspectiefnota beslist de raad wat we het komend gaan doen en wat dit mag gaan kosten. De perspectiefnota wordt vervolgens vertaald naar de begroting waarin vastgelegd wordt wat we gaan doen en wat dit gaat kosten. In deze nota wordt door het college verdere invulling en richting gegeven aan de ingezette koers vanuit het raadsakkoord en de collegeprioriteiten. Maar ook geeft het college een financiële vooruitblik tot 2028 waarin ook onzekerheden zijn opgenomen. Dus het is nu maar ook voor de toekomst een uitdaging om hierin een balans te vinden.

De Perspectiefnota is bij uitstek een document om vooruit te kijken. Zo staat er onder andere in dat het Ontwikkelplan Dinteloord in september 2024 aan de raad aangeboden zal worden, komt er ook in september een voorstel over onderwijshuisvesting en komt er een voorstel over de Vossenburcht en gaat het eerste plan vanuit Vitale Vesting naar de raad.

U bent welkom om de bespreking van de perspectiefnota bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis op 4 juli vanaf 16.00 uur. En uiteraard mag u een vorkje met ons meeprikken. Of volg de vergadering live via de SLOS of de website van de gemeenteraad.