Besluitvormende raadsvergadering 27 mei 2021

Gepubliceerd op: 25 mei 2021 20:05

Op 27 mei aanstaande vindt vanaf 19:30 uur een besluitvormende vergadering plaats van de gemeenteraad. In deze vergadering neemt de raad een besluit over de onderwerpen die op 12 mei oordeelvormend zijn besproken. Op de agenda staat onder meer besluitvorming over de gedeeltelijke evaluatie van de Visie energie en ruimte en de aankoop van gronden aan de Franseweg 99A.

Beide onderwerpen zijn op 12 mei in de oordeelvormende vergadering aangemerkt als bespreekpunt voor de besluitvormende vergadering van 27 mei. Concreet betekent dit dat er nog debat kan plaatsvinden, waarbij moties en amendementen kunnen worden ingediend. Op de agenda staan daarnaast het spreekrecht voor het publiek en een vragenhalfuur, waarin raadsleden vragen kunnen stellen aan de wethouder over niet geagendeerde onderwerpen.