Besluitvormende raadsvergadering 30 September 2021

Gepubliceerd op: 22 september 2021 13:30

Op 30 september 2021 vanaf 19:30 uur komt de Gemeenteraad van Steenbergen bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda staan naast de gebruikelijke zaken als de vaststelling van het verslag, het spreekrecht voor burgers en het vragenuur, de drie onderwerpen ter bespreking. Dat zijn de tussenrapportage over begrotingsjaar 2021, het Plan van aanpak Operatie Steenbreek en het Inkoopkader van de gemeente. Vanuit de Volkspartij is een motie vreemd aan de agenda aangekondigd met als titel 'Boom voor het leven'. Verder is door de VVD een interpellatiedebat aangevraagd over de Jaarmarkt. Aan het begin van de vergadering beslist de raad of de interpellatie wordt gehonoreerd en waar op de agenda deze een plaats krijgt.

Naast genoemde bespreekpunten zal besloten worden over de aanbesteding van de accountant en de begrotingswijzigingen van het West-Brabants Archief en de ISD. Over deze onderwerpen vindt geen debat meer plaats, omdat ze eerder voldoende zijn besproken.