Besluitvormende vergadering 19 december

Gepubliceerd op: 17 december 2019 11:50

Benoemingen

Raadsleden worden iedere vier jaar direct gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen, maar kunnen op ieder moment hun lidmaatschap van de raad opzeggen. Zij blijven wel raadslid totdat een opvolger is toegelaten tot lid. Voordat een raadslid geïnstalleerd wordt, worden de geloofsbrieven onderzocht door een speciale commissie. Deze commissie onderzoekt of dat het raadslid voldoet aan de eisen die de wet aan het raadslidmaatschap stelt (is de kandidaat ouder dan 18 jaar, is die woonachtig in de gemeente en verricht de kandidaat geen functies die strijdig zijn met het raadslidmaatschap?). In een openbare vergadering van de raad wordt het nieuwe raadslid geïnstalleerd.

De Rekenkamer

De gemeenteraad is een verplicht om een rekenkamer te hebben. De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in het uitvoeren van hun controlerende taak. Het is niet de taak van de rekenkamer om ook echt te rekenen en bijvoorbeeld een begroting te controleren. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de uitvoering van de gemeentelijk beleid en of dat dit doelmatig en rechtmatig heeft plaatsgevonden. De commissie bestaat uit meerdere leden.

 

De vergadering begint om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is openbaar en wordt live uitgezonden via de SLOS en via www.raadsteenbergen.nl
Voor vragen over inspreken neem contact op met de griffie: griffie@gemeente-steenbergen.nl