Besluitvormende vergadering 20 februari

Gepubliceerd op: 13 februari 2020 07:55

Op donderdag 20 februari neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen die in de oordeelvormende vergadering besproken zijn. Zo wordt door de raad besluiten genomen over de toekomstvisie, het rekenkamerrapport over kerngericht werken, de aankoop van gronden voor het hotel aan de A4 en het financieringsvoorstel voor de glijbaan voor zwembad Aquadintel.

De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van Steenbergen. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl en de SLOS.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht om in te spreken over een onderwerp op de agenda? Dan kunt u zich tot 12 uur op de dag van de vergadering aanmelden via de griffier, L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl