Besluitvormende vergadering 25 juni 2020

Gepubliceerd op: 18 juni 2020 13:50

Op 8, 9 en 10 juni vonden de oordeelvormende vergaderingen plaats. In deze vergaderingen zijn de voorstellen van het college aan de gemeenteraad besproken. Daarbij heeft de raad de gelegenheid gehad om te bepalen of dat een voorstel een hamerstuk of een bespreekstuk wordt voor de eerstvolgende besluitvormende vergadering of dat het verplaatst wordt naar een volgende vergadering. 

Jaarstukken

De jaarstukken zijn één van de belangrijkste documenten van het jaar. In de jaarstukken wordt niet alleen verantwoording afgelegd over de financiën (is het college binnen budget gebleven), maar vooral ook of dat het college alle projecten heeft uitgevoerd zoals afgesproken met de begroting. De jaarstukken zijn daarom een belangrijk instrument voor de raad om het college te kunnen controleren.

Visie energie en ruimte

In de vergadering van 9 juni is uitvoerig stilgestaan bij de visie energie en ruimte. De visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het verlenen van vergunningen voor projecten op het gebied van zon- of windenergie op bepaalde locaties in Steenbergen. Waar wel of niet ruimte is voor de ontwikkeling van duurzame energie is een lastige keuze. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag hoe er voldaan kan worden aan de energieopgave van de gemeente, maar vooral ook hoe het landschap eruit moet komen te zien de komende jaren.

De vergadering begint om 19:30 uur en is live te volgen via www.raadsteenbergen.nl of via de SLOS. De vergaderingen zijn  deze maand nog zonder publiek, maar er kan wel gebruik gemaakt worden van het spreekrecht over een onderwerp op de agenda.

Wil je inspreken of hier meer informatie over? Neem dan contact op met L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl