Besluitvormende vergadering 25 oktober 2018

Gepubliceerd op: 24 oktober 2018 14:35

In de besluitvormende vergadering worden besluiten genomen over de voorstellen die eerder deze maand oordeelvormend zijn besproken. Over enkele voorstellen hoeft geen debat meer plaats te vinden, zoals de aankoop van het perceel Renessestraat 1, omdat de raad het voorstel voldoende onderbouwd vond. Dit besluit wordt dan genomen door middel van een hamerslag. Wel wordt er nog inhoudelijk gesproken over de Tussenrapportage 2018. Ook staat op de agenda de motie Kinderpardon. In september was besloten de besluitvorming hierover met een maand uit te stellen.

Fracties kunnen zich laten ondersteunen door burgerraadsleden. Zij mogen bij alle vergaderingen aanwezig zijn, meepraten en meedoen, op uitzondering van de besluitvormende vergadering. Zij zijn immers geen gekozen raadsleden. Fracties kunnen leden voordragen voor het burgerraadslidmaatschap, als zij met de verkiezingen op de kieslijst hebben gestaan. In de besluitvormende vergadering worden geïnstalleerd mevrouw Loes Baselier (D66), mevrouw Janine van Bers (Volkspartij) en de heer Boy Sluiters (Volkspartij).

Inspreken kan in de besluitvormende vergadering, als het gaat over een punt op de agenda. Voor meer informatie hierover: neem contact op met de griffie.