Besluitvormende vergadering 30 maart 19:30

Gepubliceerd op: 23 maart 2023 13:03

Besluitvormende vergadering 30 maart 19:30
Donderdag 30 maart staat de volgende besluitvormende vergadering gepland. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de agendapunten die tijdens de oordeelvormende vergadering van 13 en 15 maart zijn besproken.

Gast van de raad
Graag ontvangen wij inwoners voorafgaand aan de vergadering om meer te vertellen over het raadswerk, de lokale politiek en nemen we gezamenlijk de agenda door. Lijkt het je leuk om gast van de raad te worden? Geef je dan op door te mailen naar: griffie@gemeente-steenbergen.nl. De avond start om 18:00. Er wordt voor een maaltijd gezorgd. Rond 19:00 gaan we gezamenlijk naar de raadzaal waar onze gasten door de voorzitter van de raad ontvangen worden. Na een fotomoment en overhandiging van een cadeau ben je welkom om de vergadering te volgen als toeschouwer. Na de vergadering is er een mogelijkheid om na te praten.

Logo Gast van de raad

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Inwoners of belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de vergadering. Gebruik maken van het inspreekrecht kan door voor 12:00 op de dag van de vergadering te mailen naar de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl. 

Agenda
Op de agenda staan twee hamerstukken en één discussiestuk. De hamerstukken betreffen het regionaal beleidsplan politie Zeeland-West-Brabant en de suppletieaanvraag voor de opsporing en ruiming van explosieven in de Dintel. Deze stukken zijn tijdens de oordeelvormende vergaderingen voldoende besproken. De regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang staat als discussiestuk op de agenda.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om samen te werken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gemeenten de opdracht gegeven om een regiovisie over dit onderwerp op te stellen. De regiovisie biedt het college van burgemeester en wethouders een kader waarbinnen zij samen met alle betrokken partners een uitvoeringsprogramma kunnen opstellen en uitvoeren. De raad wordt gevraagd de regiovisie vast te stellen.

Vergadering (terug)kijken
Je vindt de agenda en bijhorende vergaderstukken onder het kopje 'vergaderingen'. Wil je de vergadering bijwonen, dan ben je donderdag 2 maart om 19:30 welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS.