Besluitvormende vergadering en Gast van de Raad 1 juni 19:30

Gepubliceerd op: 25 mei 2023 16:05

Besluitvormende vergadering 1 juni 19:30
Donderdag 1 juni staat de volgende besluitvormende vergadering gepland. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over de agendapunten die tijdens de oordeelvormende vergadering van 15 en 17 mei zijn besproken.

Gast van de raad
Graag ontvangen wij inwoners voorafgaand aan de vergadering om meer te vertellen over het raadswerk, de lokale politiek en nemen we gezamenlijk de agenda door. Lijkt het je leuk om gast van de raad te worden? Geef je dan op door te mailen naar: griffie@gemeente-steenbergen.nl. De avond start om 18:00. Er wordt voor een maaltijd gezorgd. Rond 19:00 gaan we gezamenlijk naar de raadzaal waar onze gasten door de voorzitter van de raad ontvangen worden. Na een fotomoment en overhandiging van een cadeau ben je welkom om de vergadering te volgen als toeschouwer. Na de vergadering is er een mogelijkheid om na te praten.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Inwoners of belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de vergadering. Gebruik maken van het inspreekrecht kan door voor 12:00 op de dag van de vergadering te mailen naar de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

Agenda
Op de agenda staan twee bespreekstukken.

Op 23 november 2021 heeft de raad de transitie warmte fase 1 vastgesteld. Op 1 juni beraadt de raad zich over de tweede fase, die een verdiepingsslag van de vorige fase betreft. Het vaststellen van fase II vormt het startpunt in de periode van nu tot het moment dat we overstappen op alternatieven voor aardgas. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de inzet van fossiele brandstoffen zoals aardgas moeten afbouwen om uiteindelijk in 2050 95% minder Co2 uit te stoten dan in 1990.
Ook staat de herinrichting van de Steenbergseweg op de agenda. Om de veiligheid van omwonenden en verkeersdeelnemers te waarborgen is het gewenst om aanpassingen te doen en de weg als een 50 km/u weg in te richten. Daarnaast wordt ook onder andere gekeken naar parkeeroplossingen, het verbeteren van de fietsstructuur en een reconstructie van de buurtbushalte. De raad wordt gevraagd om de herinrichting van de Steenbergseweg voort te zetten. En hiervoor een bedrag van € 3.752.320 aan investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Vergadering (terug)kijken
Je vindt de agenda en bijhorende vergaderstukken onder het kopje 'vergaderingen'. Wil je de vergadering bijwonen, dan ben je donderdag 1 juni om 19:30 welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Het is ook mogelijk om de vergadering (terug) te zien via deze website of via de SLOS.