Besluitvorming juni 2021

Gepubliceerd op: 17 juni 2021 11:15

Zoals elk jaar is juni een drukke maand voor de Gemeenteraad. Er staan dan ook twee besluitvormende raadsvergaderingen in de planning. Op 24 juni wordt onder meer teruggekeken op 2020 en besloten over het jaarverslag. Ook de begrotingen voor 2022, van verschillende gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt (afvalinzameling, GGD, Veiligheidsregio, etc.), staan op de agenda. Enkele weken later, op 8 juli, kijkt de raad vooruit en stelt in de perspectiefnota de kaders voor 2022 vast. Het college werkt deze kaders uit in een begroting, die in November aan de raad wordt voorgelegd.

Naast het jaarverslag 2020 en de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor 2022, wordt op 24 juni ook besloten over de adviesraad verkeer en het paraplubestemmingsplan. In de vergadering van 8 juli worden de fracties uitgenodigd een 'algemene beschouwing' te houden. Daarin reageren ze uitgebreid op de plannen in de perspectiefnota en geven globaal aan wat ze in 2022 willen realiseren. In November legt het college hiervan een nadere uitwerking voor een met financiele onderbouwing.