Bijzondere raadsvergadering 11 juni 2018

Gepubliceerd op: 29 mei 2018 13:55

Bijzondere raadsvergadering
De installatie van de kandidaat wethouders vindt plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering. De datum van de vergadering is door het presidium bepaald.

Doordat twee leden van de fractie van Gewoon Lokaal! benoemd worden tot wethouder komen in die raadsfractie twee plaatsen vrij. Volgens de lijstvolgorde komen de heer Dennis van Agtmaal en mevrouw Monique van der Blom voor het raadslidmaatschap in aanmerking. Als zij hun benoeming accepteren worden zij in dezelfde vergadering geĆÆnstalleerd.

De raadsvergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen.

Coalitieakkoord
Op dinsdag 5 juni wordt het concept coalitieakkoord tijdens een persbijeenkomst gepresenteerd door de kandidaat wethouders.

Het coalitieakkoord wordt op donderdag 5 juli, om 16:00 uur voorafgaande aan de behandeling van de Perspectiefnota 2019, door de raad behandeld. In de Perspectiefnota worden de financiƫle kaders gesteld voor nieuw beleid en geeft daarmee richting aan de begroting 2019. De bespreking van het coalitieakkoord en de Perspectiefnota is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen.