Coalitieakkoord en perspectiefnota

Gepubliceerd op: 08 juli 2022 14:07

Het coalitieakkoord is het afsprakenkader van de partijen die samen de coalitie vormen. Het coalitieakkoord vormt ook de opdracht van de gemeenteraad voor het college. Deze opdracht dient nog wel door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Op 2 juni hebben de oppositiepartijen al op het akkoord kunnen reageren en vragen kunnen stellen. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord. Door vervolgens amendementen in te dienen op het coalitieakkoord kunnen partijen de inhoud (en dus ook de opdracht van het college) wijzigen.

De perspectiefnota beschrijft op hoofdlijnen de plannen voor volgend jaar. De gemeenteraad kan hierin nieuwe keuzes maken. Met de perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast (dus: wat willen we) en de financiƫle ruimte (dus: wat mag het kosten?).

Het coalitieakkoord en de perspectiefnota worden verwerkt in de begroting (dus: dit gaan we doen, en dit kost het!).

Vanwege het bijzondere karakter begint de vergadering al om 16:00 uur. De vergadering begint met de behandeling van het coalitieakkoord (tot 18:00 uur). Na de schorsing voor het diner begint om 19:00 uur de behandeling van de perspectiefnota.

Wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Dan kan dat. U bent welkom op de publieke tribune. De vergadering wordt ook uitgezonden via de website van de gemeenteraad en via de SLOS.