Coalitieakkoord en perspectiefnota vergadering 5 juli 2018

Gepubliceerd op: 03 juli 2018 15:10

Het coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen aan wat de plannen en doelen zijn van de coalitie voor de periode 2018-2022. De plannen worden de komende jaren in de perspectiefnota's en begrotingen verder geconcretiseerd. De partijen die geen deel uit maken van de coalitie kunnen door voorstellen te doen (door middel van amendementen) invloed uitoefenen op de plannen van de coalitie.

In de perspectiefnota worden de de financïële en beleidsmatige keuzes gemaakt voor het volgend jaar. De perspectiefnota wordt uitgewerkt in de begroting die in november door de raad wordt vastgesteld.

De vergadering begint al om 16:00 uur en is openbaar. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune, via de website en via de SLOS.