Ga mee op kernbezoek naar Steenbergen en Welberg!

Gepubliceerd op: 25 september 2019 13:30

Ieder jaar bezoekt de gemeenteraad de verschillende kernen in de gemeente. De opzet van de kernbezoeken is dit jaar gewijzigd en gaan op 28 september van start in Steenbergen en Welberg. Het doel van de kernbezoeken is dat de raadsleden in gesprek gaan met inwoners en zich door de dorpsraden laten infomeren over kansen, knelpunten en wat beter kan in hun kern. Dus doe mee, praat mee en ga mee op kernbezoek!

Nieuwe opzet kernbezoeken

De gemeenteraad vindt het belangrijk om van inwoners te horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de gemeente Steenbergen. Door op kernbezoek te gaan wil de gemeenteraad de drempel voor bewoners verlagen om met raadsleden in gesprek te gaan en hun mening te geven. Door deze gesprekken op locatie te organiseren krijgen de raadsleden direct te horen en te zien wat kansen of knelpunten zijn en wat er beter kan. Net als voorgaande jaren worden vragen, actie- en aandachtspunten door de griffie verzameld en aangeboden aan het college om op te reageren.

Dit jaar gaat de gemeenteraad ook echt de kernen in en bezoeken de raadsleden locaties die door inwoners zijn aangedragen. Iedereen die dat wil kan de hele route meelopen of aanhaken bij de verschillende tussenstops. Van de routes die de raadsleden gaan lopen zijn kaartjes gemaakt met een tijdsindicatie per punt. Met deze kaartjes is het makkelijker om de route te volgen en op een punt in de route aan te haken. De kaartjes zijn bij dit bericht te downloaden.

Kernbezoek Steenbergen

Het kernbezoek in Steenbergen gaat van om 09:00 uur van start in restaurant De Watertoren. Er wordt aandacht gegeven aan de conditie van de bomen aan de Krommeweg, de vissteigers aan de Vriezendijk en de bomenproblematiek in de omgeving van de Kloosterturf en Rietveen. Via de Vlettevaat en Vlamingvaart zijn de raadsleden rond 10:35 uur terug in De Watertoren om na te praten.

Kernbezoek Welberg

De raad gaat vervolgens door naar de Welberg. Daar start om 12:00 uur het bezoek in De (nieuwe) Vaert. Via de Corneliuskerk wordt aandacht gegeven aan de herinrichting van de Kap. Kockstraat en wordt bij de Boomdijk een toelichting gegeven over het burgerinitiatief om het wandelpad op een andere manier te gebruiken. Na een bezoek te hebben gebracht aan het nieuwe dorpshart eindigt het kernbezoek om 13:30 uur in De Vaert.

Planning

De volgende kernbezoeken vinden plaats op:

12 oktober: Nieuw-Vossemeer en De Heen

19 oktober: Kruisland en Dinteloord

Ook van deze kernen worden de routes als kaartjes gepubliceerd. Hierover wordt binnenkort meer informatie verstrekt.