Informateur rondt eerste gespreksronde af in Steenbergen: Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA gaan verder

Gepubliceerd op: 11 april 2019 18:10

Gesprekken

In de week van 1 april heeft René Mol gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen in de gemeenteraad.  Tijdens die gesprekken heeft hij onderzocht welke partijen de meeste inhoudelijke raakvlakken hebben en tussen welke partijen een succesvolle coalitie gevormd kan worden. Terugkijkend op deze gesprekken geeft René Mol aan dat deze in goede harmonie verlopen zijn en dat alle partijen constructief meegedacht hebben om tot een werkbare en duurzame coalitie te kunnen komen.

Aan de hand van deze gesprekken heeft René Mol de balans opgemaakt en blijkt dat een coalitie van Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA de meeste kans van slagen heeft. Deze combinatie is niet alleen tot stand gekomen op basis van inhoudelijke raakvlakken, maar ook omdat de partijen de voorkeur hebben uitgesproken om met elkaar samen te werken en dat zij samen een ruime meerderheid van 13 zetels hebben in de gemeenteraad.

Vervolgproces

In de besluitvormende vergadering van 18 april doet René Mol verslag van zijn bevindingen. Op verzoek van de drie partijen is René Mol nog niet klaar met zijn werkzaamheden en zal hij als formateur het vervolgproces begeleiden. De komende weken zal René Mol samen met partijen aan de slag gaan met het opstellen van een nieuwe coalitieakkoord en het formeren van de nieuwe wethoudersploeg. Het streven is om eind april het coalitieakkoord gereed te hebben.