Installatie burgerleden en vele benoemingen

Gepubliceerd op: 20 april 2018 13:50

Fracties kunnen ervoor kiezen om zich te laten ondersteunen door burgerleden. Het burgerlidmaatschap is zowel een kweekvijver voor nieuw talent als ook inhoudelijke ondersteuning voor het raadswerk. Burgerleden mogen deelnemen aan alle activiteiten van de gemeenteraad en mogen meediscussiƫren in de oordeelvormende vergaderingen. Zij mogen alleen niet deelnemen aan de besluitvormende vergaderingen. Na het aannemen van het initiatiefvoorstel van de PvdA mogen alle fracties zich laten ondersteunen door twee burgerleden. Een vereiste voor het burgerlidmaatschap is dat het lid op de lijst stond voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Naast de oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen doet de gemeenteraad nog veel meer. Zo zijn er meerdere commissies en werkgroepen waar raadsleden aan deelnemen. Vanaf mei gaan de meeste commissies weer van start. Tijdens de raadsvergadering zijn de leden van de commissies en de voorzitters van de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen formeel benoemd. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad tijdens zijn afwezigheid. Sinds dit jaar is er ook een tweede plaatsvervangend voorzitter benoemd.