Ken je raad: Gerda van Caam en Michel Lambers

Gepubliceerd op: 04 maart 2020 15:55

Gerda van Caam, raadslid voor Gewoon Lokaal!

• Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
Gewoon Lokaal! heeft mij gevraagd of dat ik kandidaat voor de gemeenteraad wilde worden. Ik was bij opgevallen vanwege mijn belangeloze inzet voor Steenbergenaren met en zonder financiële problemen.
• Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap?
In eerste instantie mijn steentje bijdragen aan het minimabeleid, want daarin ben ik helemaal van op de hoogte. Maar natuurlijk word ik door Gewoon Lokaal! ook gevraagd naar mijn mening over andere onderwerpen.
• En zijn deze verwachtingen ook uitgekomen?
Ja. Gewoon Lokaal steunt mij helemaal.
• Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
Mijn periode is korter dan die van de andere raadsleden, omdat ik pas in juni 2019 in de gemeenteraad ben gekomen, maar ik heb mij al snel aangepast en ik voel mij helemaal thuis in de gemeenteraad.
• Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
Ik krijg ontzettend veel lieve en positieve reacties van de mensen op straat en in mijn werk als budgetcoach of via sociale media. De belangrijkste reden is dat er wordt gezegd, dat ik zo op kom voor de mensen en dat ik zo eerlijk en mijzelf blijf in een betoog. Als je dat van de mensen hoort, dan weet je dat dat je gewaardeerd wordt en dat is nu net de reden, waarvoor ik in de gemeenteraad ben gegaan.
Ik zit tenslotte in de gemeenteraad om voor de mensen op te komen en zit tenslotte niet in de gemeenteraad voor mijzelf.
• Wat zijn jouw speerpunten voor de resterende 2 jaar?
Doorgaan op dezelfde manier.

Michel Lambers, fractievoorzitter Volkspartij


Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
Het is te gemakkelijk om aan de kant te staan en commentaar te leveren. Het is mooi om de inwoners van de gemeente Steenbergen te mogen vertegenwoordigen. Daarom is de gemeenteraad voor en door hen gekozen. Dat legt een zware verantwoordelijkheid om namens die inwoners besluiten te nemen in het belang van de hele gemeente Steenbergen.
• Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap?
Een duidelijke inbreng te hebben in het bestuur van de gemeente Steenbergen. Niet klakkeloos aannemen wat voorgeschoteld wordt, maar zelf veel spreken met onze inwoners en samen met hen beleid te kunnen bepalen om dat vervolgens te laten doorklinken in de besluiten van onze lokale overheid.
• En zijn deze verwachtingen ook uitgekomen?
Die verwachtingen zijn zeker uitgekomen, De gemeente Steenbergen heeft een zware periode gekend tussen 2003 en 2012. Er was veel achterdocht en vooral veel aandacht voor eigenbelang. Dat is de laatste jaren gelukkig weer helemaal goed gekomen. De sfeer in de gemeenteraad, met het college van burgemeester en wethouders onder aanvoering van burgemeester Ruud van den Belt is meer dan uitstekend. Er wordt weer samen gewerkt in het belang van de gemeente Steenbergen en haar inwoners, ondernemers en bezoekers.
Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
De start voor onze Volkspartij was bijzonder. In 2013 opgericht en na de laatste verkiezingen was er grote winst. Toch werd de Volkspartij uit de coalitie geweerd. Dat was slikken. Tussentijds is het goed gekomen en is onze fractie toegetreden tot de coalitie en werd Willy Knop onze wethouder.
• Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
De Volkspartij is er best trots op als nieuwe partij in Steenbergen haar positie te hebben gevonden. Wij hebben een mooie fractie met een mooie mix van ervaren en enthousiaste raads- en burgerleden.
• Wat zijn jouw speerpunten voor de resterende 2 jaar?
Wij willen uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het coalitie- en raadsprogramma "Aan de Slag". Daarvoor is een stabiel gemeentebestuur met respect voor de inbreng van anderen, met name de oppositiepartijen, een eerste voorwaarde. Voorbeelden zijn: het tegengaan van nog meer windmolens in de gemeente Steenbergen en met name in Dinteloord; er moet duidelijkheid komen over de functiemogelijkheden van het Cromwiel waar de Steenbergse verenigingen hun thuis kunnen vinden; het wordt hoog tijd dat het al te lang verwachte verkeers- en vervoersplan GVVP besproken en inwerking komt; de aandacht voor economische ontwikkeling moet zich vertaald zien in concrete resultaten. Geen praatclubs, maar handen uit de mouwen vooral bij het op orde houden van het winkelbestand en de ontwikkeling van een Duurzaamheidspark, waar iedereen informatie en ondersteuning kan krijgen bij bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnepanelen of verduurzamen van de woning; het nuttig invullen of binnen een jaar van de hand doen van de veel te duur gekochte bouwvallige loodsen aan de Schansdijk; ontwikkelen mogelijk maken van een tweede supermarkt in Dinteloord; woningbouw bevorderen, met name de ontwikkeling van appartementen op "de Kop van Zuid"in Steenbergen; verbetering van de veiligheid met name in uitgaansgebieden en in Steenbergen-zuid; beter contact van het gemeentebestuur met de burgers. Niet vooral via voorlichters maar rechtstreekse aanspreekbaarheid en ontmoetingen; een stevig financieel beleid en voor de inwoners verantwoorde lastendruk in overeenstemming met de geleverde prestaties.