Ken uw raadslid - Tim Huisman - D66

Gepubliceerd op: 15 september 2023 11:09

Waar zet je je deze raadsperiode voor in?
Er wordt heel veel gepraat en gepland in het gemeentehuis, maar we komen niet heel erg tot uitvoering. Er is veel werk aan de winkel. Ik zet mij samen met D66 in voor meer woningbouw voor 18-jarigen tot 100-plussers. Daarbij moet er extra aandacht komen voor starters. Verenigingen, stichtingen en culturele instellingen zijn het kloppend hart van onze gemeente.Zij hebben de afgelopen jaren te weinig aandacht gehad. Slechte communicatie omtrent vergunningverlening, verouderde gebouwen en weinig werk uit handen nemen moet veranderen in proactieve dienstverlening, moderne en duurzame gebouwen en een dienende gemeente.

Wat kenmerkt jou als raadslid?
Ik ben een sociaalliberale democraat. De meerderheid beslist, maar ik verlies de minderheid niet uit het oog. Ik streef altijd naar een compromis.
Kwetsbare inwoners gaan vaak schuil onder de radar. Hen opzoeken en helpen met hun problemen is één van de kerntaken van onze gemeente.

Wat is je lievelingsplek in de gemeente Steenbergen?
Dichtbij het groen en gezelligheid, zoals de Dintelse Gorzen, rondom de Kreek in Dinteloord op het terrasje, of langs de haven in Steenbergen. Te veel plekken om op te noemen.

Wat wil je de lezer nog meegeven?
Als gemeente kunnen we meer oplossen dan dat we nu doen. Dat is goed, want we hebben veel potentie om te groeien: in kennis, in aandacht voor inwoners, verenigingen, stichtingen en culturele instellingen, in samenwerking. Er worden nu goede keuzes gemaakt voor een klein deel van de bevolking, terwijl het algemeen belang voorop moet staan. Ik adviseer u om te kijken naar de SLOS-raadsuitzendingen (ook op YouTube) om te zien hoe de besluitvorming over onderwerpen tot stand komt. Ook wil ik u vragen om u in te zetten voor onze verenigingen, stichtingen en culture instellingen. Zij hebben dringend mensen nodig!