Ken uw raadslid: Ad Theuns

Gepubliceerd op: 07 december 2021 12:12

In de Steenbergse Bode portretteert de gemeenteraad tweewekelijks één raadslid, onder de titel 'Ken uw raadslid'. De komende weken vindt u hier wekelijks één van deze portretten. Zo kunt u lezen hoe het betreffende raadslid terugkijkt op de afgelopen raadsperiode en of het raadslid zich wederom kandidaat stelt voor de volgende raadsperiode. Vandaag het portret van Ad Theuns, raadslid voor D66.

Waarom heb je je destijds kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
In 2012 ben ik door Loes Baselier gevraagd bij D66 te komen. Ik had al belangstelling voor de politiek in de gemeente Steenbergen, maar door een drukke baan had ik weinig tijd. Al snel werd ik burgerlid en kreeg meer en meer de behoefte om via het raadslidmaatschap iets te betekenen voor onze mooie gemeente. In 2014 was het zover en met een korte onderbreking van halverwege 2018 tot begin 2020 ben ik nu inmiddels raadslid. Ik wil graag op een eerlijke en positieve manier de belangen van zoveel mogelijk inwoners behartigen.

Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap en zijn deze ook uitgekomen?
Het eerste jaar, groen als gras, heb ik de kat uit de boom gekeken. Daarna was (en is het nog steeds) mijn bedoeling op zoveel mogelijk terreinen het beste voor zoveel mogelijk inwoners te realiseren. Ook wil ik goed controleren op de gemaakte afspraken en genomen besluiten. Het iedereen naar de zin maken kan niet, maar ik zal altijd het belang van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Steenbergen dienen.

Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
Met gemengde gevoelens. In deze periode zat D66 in de oppositie en dat is wezenlijk anders dan dat je onderdeel bent van de coalitie. Je zit niet aan het stuur en met dit college, voor mijn gevoel, ook niet op de bijrijdersstoel, maar achterin. Als D66 noemen we dit college wel eens het college van uitstel. Ik het begin was dat een beetje gekscherend, maar inmiddels lijkt het er steeds meer op. Woorden en onderzoeken genoeg, maar veel blijft op de grote hoop liggen. Ook maken we ons zorgen over de stijgende kosten en groei van de organisatie.

Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
Wij zijn er trots op dat wij als D66 ons aan onze standpunten houden en niet van links naar rechts zwalken. Iets waaraan de coalitiepartijen zich nog wel eens schuldig maken. Wij blijven, op een enkele uitzondering na, bij ons standpunt. We springen in de bres voor inwoners die problemen bij ons melden. Bijna wekelijks vragen we aandacht voor dat soort problemen bij het college van B&W.

Wat zijn de belangrijkste zaken waarmee de gemeente in de komende periode aan de slag moet?
Door een goed commercieel beleid proberen we nu onze unieke ligging aan de A4 en tussen twee wereldhavens in, te verzilveren. Dit bijvoorbeeld door bedrijven te werven voor onze gemeente. Verder is het van belang dat er aan de slag gegaan wordt met de zaken die in het raadsprogramma staan. Voorbeelden genoeg van 'lopende zaken' die aangepakt en afgerond moeten worden. Om maar eens een paar woorden te lenen van een bekende voetbalclub: geen woorden, maar daden!

Stel je je opnieuw kandidaat voor die nieuwe periode (waarom wel/niet)?
Het is wel mijn bedoeling mij volgende periode weer kandidaat te stellen en te proberen meer zetels te behalen voor D66. Het zou mooi zijn als we ook volgende periode weer wat kunnen betekenen voor de gemeente Steenbergen en haar inwoners.