Ken uw raadslid: Dennis van Agtmaal

Gepubliceerd op: 15 december 2021 12:12

In de Steenbergse Bode portretteert de gemeenteraad tweewekelijks één raadslid, onder de titel 'Ken uw raadslid'. De komende weken vindt u hier wekelijks één van deze portretten. Zo kunt u lezen hoe het betreffende raadslid terugkijkt op de afgelopen raadsperiode en of het raadslid zich wederom kandidaat stelt voor de volgende raadsperiode. Vandaag het portret van Dennis van Agtmaal, raadslid voor GewoonLokaal!.

Waarom heb je je destijds kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
Drie jaar geleden heb ik mij kandidaat gesteld omdat ik graag mijn kiezers vertegenwoordig en over heel veel onderwerpen ook zelf een uitgesproken mening heb.

Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap en zijn deze ook uitgekomen?
Al mijn verwachtingen van het raadswerk blijken uit te komen. Ik hoopte een verschil te kunnen maken voor met name de inwoners van Dinteloord waar de meeste van mijn kiezers wonen en dat is ook zeker gelukt.

Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
De afgelopen periode is bijzonder verlopen. We hebben te maken gehad met een coalitiebreuk waardoor de kaarten ineens anders lagen dan vooraf gedacht. Maar we hebben met name veel uit kunnen voeren deze periode. Aan de slag: niet alleen plannen maken, maar ook uitvoeren.

Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
Toen mijn partij Gewoon Lokaal! het aandurfde om nee te zeggen tegen de MEGA-molens in de Karolinapolder. De voorafgaande interne besprekingen hebben bij mij het vuur aangewakkerd om naast het algemene belang ook vooral op te komen voor de belangen van de individuele inwoners of een groep inwoners. Gelukkig is dit vuur overgenomen door mijn fractiegenoten, waardoor vier hele grote vergissingen voorkomen zijn.

Wat zijn de belangrijkste zaken waarmee de gemeente in de komende periode aan de slag moet?
De komende raadsperiode moeten er met name woningen gebouwd worden. In de grote kernen Steenbergen en Dinteloord wordt natuurlijk al wel continue gebouwd, maar er is ook nog genoeg ruimte om meer te bouwen. En als er geen beschikbare ruimte is binnen de kernen, kan ik deze ook gecreëerd worden.

Stel je je opnieuw kandidaat voor die nieuwe periode (waarom wel/niet)?
Ja, ook bij de komende verkiezingen wil ik mij verkiesbaar stellen. Ik heb niet het gevoel dat mijn werk af is na deze periode die door corona beïnvloed werd. Pas de komende periode kunnen we weer vol gas vooruit.