Ken uw raadslid: Gerda van Caam

Gepubliceerd op: 09 november 2021 12:35

In de Steenbergse Bode portretteert de gemeenteraad tweewekelijks één raadslid, onder de titel 'Ken uw raadslid'. De komende negentien weken vindt u hier wekelijks één van deze portretten. Zo kunt u lezen hoe het betreffende raadslid terugkijkt op de afgelopen raadsperiode en of het raadslid zich wederom kandidaat stelt voor de volgende raadsperiode. Vandaag het portret van Gerda van Caam, raadslid voor GewoonLokaal!

Waarom heb je je destijds kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
Gewoon Lokaal! heeft mij gevraagd of ik kandidaat voor de gemeenteraad wilde worden. Ik was bij hun opgevallen vanwege mijn belangeloze inzet voor Steenbergenaren met en zonder financiële problemen.

Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap?
Mijn verwachtingen voor het raadslidmaatschap is voor de belangen opkomen van de mensen en mijn steentje bijdrage aan het minimabeleid.

Zijn deze verwachtingen ook uitgekomen?
Ja en zelfs meer dan dat. De reacties die ik van de mensen krijg zijn zo lief en positief en dat ik zo voor de belangen op kom van de mensen en zo eerlijk en mijzelf kan blijven. Dat is precies de reden, waarvoor ik in de gemeenteraad ben gegaan.

Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
Op de afgelopen periode kijk ik zeer positief terug. Vanaf het begin heb ik mij ingezet om de politiek in makkelijkere taal te spreken, zodat iedereen weet waar de stukken over gaan.

Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
Mijn betoog, waarin ik een stukje van het beleidsplan schuldhulpverlening in een makkelijke taal had veranderd. Ik krijg na een vergadering altijd heel veel lieve en positieve reacties van de mensen, maar na deze vergadering kwamen er zoveel e-mailtjes tegelijk binnen dat mijn e-mail tijdelijk geblokkeerd was. Dat was even schrikken, maar ook een moment waar ik trots op ben, dat er zoveel reacties waren.

Wat zijn de belangrijkste zaken waarmee de gemeente in de komende jaren aan de slag moet?
De gemeente moet aan de slag met de laaggeletterdheid. Zoals in de brieven die naar de mensen gestuurd worden. Er staan te veel moeilijke woorden en hierdoor begrijpen zij niet wat er staat. Hierdoor kan een te late of geen helemaal geen reactie van deze mensen terugkomen. Dit geld ook voor de stukken die in de raadsvergaderingen komen. Schrijf het makkelijkere taal.

Stel je je opnieuw kandidaat voor die nieuwe periode (waarom wel/niet)?
Ik stel mij zeker weer opnieuw kandidaat voor het raadslidmaatschap. Er moet altijd voor de belangen van de mensen opgekomen worden, want daar doe ik het tenslotte voor.