Ken uw raadslid: Jan Veraart

Gepubliceerd op: 23 november 2021 13:30

In de Steenbergse Bode portretteert de gemeenteraad tweewekelijks één raadslid, onder de titel 'Ken uw raadslid'. De komende weken vindt u hier wekelijks één van deze portretten. Zo kunt u lezen hoe het betreffende raadslid terugkijkt op de afgelopen raadsperiode en of het raadslid zich wederom kandidaat stelt voor de volgende raadsperiode. Vandaag het portret van Jan Veraart, raadslid voor GewoonLokaal!

Waarom heb je je destijds kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
Ik kon me prima vinden in de ideeën van Gewoon Lokaal! We zijn een brede lokale partij met verantwoordelijkheidsgevoel en met serieuze aandacht voor zaken waar de gemeente 'van is'. Thuis in alle kernen, voor arm, rijk, man, vrouw, jong, oud etc.

Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap en zijn deze ook uitgekomen?
Om te beginnen probeer je natuurlijk zoveel mogelijk uit je verkiezingsprogramma te realiseren. Daarmee zijn we ver gekomen. Er is meer aandacht voor al die zaken die het wonen in Steenbergen veraangenamen en toekomstgericht maken. People. Planet. Profit.

Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
Positief vind ik de omslag in het denken over duurzame energie, allang geen geitenwollen sokken verhaal meer, om klimaatstijging in te dammen. De volgende generaties profiteren ervan. Daarom maak ik me ook sterk voor het benutten van zon- en windenergie, isoleeracties en het binnenloodsen van rijkssubsidie. Op een verstandige manier, dus goed landschappelijk ingepast met veel extra groen. En op zo'n manier dat ook omwonenden en mensen met een smalle beurs meeprofiteren, bijvoorbeeld via (landbouw-) energiecoöperaties. Prioriteit hebben de kleine en grote daken, en grotere zonneweides helpen ook.
In 2014 waren we nog de enige partij tegen de kassenuitbreiding Westland. Fijn dat andere partijen onlangs zijn bijgedraaid, maar daarmee is de huisvestingsproblematiek van de huidige arbeidsmigranten nog niet opgelost: hier moet verder aan worden gewerkt. Datzelfde geldt voor het enorme energieverbruik in de kassen.
2020 en 2021 was een periode waarin we ernstig te maken kregen met het coronavirus. Momenteel gaat het de goede kant op, gelukkig ontwikkelden wetenschappers goede vaccins om allereerst onze ouderen te helpen. Hadden we een jaar geleden toch niet verwacht? Doet ons beseffen dat gezondheid een supergroot goed is. De gemeente betaalt o.a. via de GGD mee aan deze zorg.

Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
Onze gemeente is financieel sterk, de werkgelegenheid trekt aan en we maken ons nu op voor vergroening en verduurzaming. We zorgden, met andere partijen, voor een beter ecologisch maaibeheer van bermen en sloten: mooi voor bloemen, insecten, vogels. We hebben geijverd voor de bomen naast de A4, voor het behoud van het bos aan de Boonhil, voor de komst van een klein Levensbos aan de Krommeweg, voor biodiversiteit en verfraaiing van entrees van de kernen, voor hondenspeeltuinen en tegen stalbranden. We sloten ons aan bij de actie Steenbreek: minder tegels zorgt voor koelte en groen, goed voor grondwater en rioolstelsel: er komt een campagne.

Wat zijn de belangrijkste zaken waarmee de gemeente in de komende periode aan de slag moet?
Steenbergen is en blijft wat mij betreft een trotse, agrarische en groene Plattelandsgemeente met hoofdletter P! Enige groei van woningen en bedrijfsterreinen is welkom, maar alles op de schaal van Steenbergen. Denk aan een verzamelgebouw of -park voor duurzaamheid. Vooral de kleinere kernen zijn met uitbreiding geholpen ter behoud van voorzieningen zoals school, winkel en dokter. Bevolkingsgroei is geen doel op zich, maar voor nestverlaters en terugkeerders na een studie elders moet plaats zijn.
In 2022 bestaat Steenbergen 750 jaar en dat is – na twee moeilijke jaren - reden voor feest met aandacht voor cultuur, erfgoed en historie. Wat weer een opsteker moet zijn voor de toerisme- en recreatiesector.

Stel je je opnieuw kandidaat voor die nieuwe periode (waarom wel/niet)?
Ik denk het wel hoor, er is nog veel te doen.