Ken uw raadslid: Jurgen Huijbregts

Gepubliceerd op: 22 december 2021 15:12

In de Steenbergse Bode portretteert de gemeenteraad tweewekelijks één raadslid, onder de titel 'Ken uw raadslid'. De komende weken vindt u hier wekelijks één van deze portretten. Zo kunt u lezen hoe het betreffende raadslid terugkijkt op de afgelopen raadsperiode en of het raadslid zich wederom kandidaat stelt voor de volgende raadsperiode. Vandaag het portret van Jurgen Huijbregts, raadslid voor het CDA.

Waarom heb je je destijds kandidaat gesteld voor de gemeenteraad?
Van jongs af aan heeft de politiek en dan in het bijzonder de gemeentelijke politiek mijn interesse gehad. Kort na de herindeling in 1997 ben ik lid geworden van het CDA en heb jarenlang de vergaderingen vanaf de publieke tribune gevolgd. Het bijwonen van de voorbereidende fractievergaderingen was ook erg leerzaam. Zo ben ik binnen onze lokale partij langzaam opgeklommen naar een hogere positie op de lijst. Mijn drijfveer als raadslid is om de inwoner zo vroeg mogelijk bij te ontwikkelen beleid te betrekken en tijdig van informatie te voorzien.

Wat waren jouw verwachtingen van het raadslidmaatschap en zijn deze ook uitgekomen?
Als raadslid wil je ervoor zorgen dat de gemeente een prettige plaats is om te wonen, te werken en te recreëren. In een raadsprogramma wordt dit verder uitgeschreven. In de periodes dat ik raadslid ben geweest, heb ik kunnen constateren dat we de gemeente Steenbergen op veel beleidsterreinen goed op de kaart hebben gezet. Als gemeenteraad geven we hier met moties en amendementen nog extra sturing aan.

Hoe kijk je tot nu toe terug op de afgelopen periode?
Een periode van goede samenwerking tussen de zes verschillende raadsfracties. We kunnen scherp zijn in het debat, maar elkaar goed vinden in het samen opstellen van moties en amendementen. In de afgelopen periode zijn ook een aantal visies voor de lange termijn vastgesteld, die in de komende jaren daadwerkelijk ten uitvoer zullen moeten komen.

Wat was voor jou in deze periode een belangrijk moment of waar ben je met name trots op?
Het belangrijkste moment was het raadsbesluit over het Gemeentelijke Verkeers-en Vervoersplan (GVVP). Bij de behandeling van dit raadsvoorstel is een amendement ingediend, waar ik samen met een aantal collega raadsleden intensief aan gewerkt heb. Het GVVP is een belangrijk document en dit zal duidelijk zichtbaar zijn in de fysieke leefomgeving.

Wat zijn de belangrijkste zaken waarmee de gemeente in de komende periode aan de slag moet?
Woningbouw staat bij elke gemeente hoog op het lijstje. Ook als gemeente Steenbergen zullen we er zorg voor moeten dragen dat er voldoende gebouwd wordt in alle kernen en voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast de uitvoering van het GVVP, waar zeer nadrukkelijk de verkeersveiligheid in vernoemd wordt. Het allerbelangrijkst voor een gemeentelijke overheid is om alles betaalbaar te houden.

Stel je je opnieuw kandidaat voor die nieuwe periode (waarom wel/niet)?
Ik heb bij het bestuur van onze plaatselijke CDA-vereniging aangegeven dat ik graag nog een periode door wil als raadslid. De vele vastgestelde visies komen in de nieuwe periode terug in concrete uitvoeringsplannen en ik wil graag toetsen of dit strookt met de richting die de gemeenteraad op wil met onze gemeente.