Kernbezoek Kruisland en Dinteloord 19 oktober 2019

Gepubliceerd op: 14 oktober 2019 12:50

Ga mee met de gemeenteraad op kernbezoek in Kruisland en Dinteloord

Ieder jaar bezoekt de gemeenteraad de verschillende kernen in de gemeente. Op zaterdag 12 oktober gaat de gemeenteraad op kernbezoek in Kruisland en Dinteloord. Het doel van de kernbezoeken is dat de raadsleden in gesprek gaan met inwoners en zich door de dorpsraden laten infomeren over kansen, knelpunten en wat beter kan in hun kern. Dus doe mee, praat mee en ga mee op kernbezoek!

Nieuwe opzet kernbezoeken

De gemeenteraad vindt het belangrijk om van inwoners te horen wat er goed gaat en wat er beter kan in de gemeente Steenbergen. Door op kernbezoek te gaan wil de gemeenteraad de drempel voor bewoners verlagen om met raadsleden in gesprek te gaan en hun mening te geven. Door deze gesprekken op locatie te organiseren krijgen de raadsleden direct te horen en te zien wat kansen of knelpunten zijn en wat er beter kan. Net als voorgaande jaren worden vragen, actie- en aandachtspunten door de griffie verzameld en aangeboden aan het college om op te reageren.

Dit jaar gaat de gemeenteraad ook echt de kernen in en bezoeken de raadsleden locaties die door inwoners zijn aangedragen. Iedereen die dat wil kan de hele route meelopen of aanhaken bij de verschillende tussenstops. Van de routes die de raadsleden gaan lopen zijn kaartjes gemaakt met een tijdsindicatie per punt. Met deze kaartjes is het makkelijker om de route te volgen en op een punt in de route aan te haken.

Kernbezoek Kruisland

Het kernbezoek in Kruisland gaat van om 09:00 uur van start in Dorpshuis Siemburg. Daar wordt om 09:30 uur het programma afgetrapt met allereerst een bezoek aan de Eerste Boutweg waar aandacht wordt gevraagd voor aankleding van de openbare ruimte. Na vervolgens een bezoek te hebben gebracht aan de nieuwbouwontwikkeling Hof van Kruisland wordt het gesprek aangegaan over ontwikkelingen in het gebied De Darink. De tocht gaat vervolgens verder met een kort bezoek aan het St. Jorispad, de Holle Roffel en de Van Diepenbeekstraat waar inwoners aandacht hebben gevraagd voor de inrichting van de straat. Rond 11:05 zijn de raadsleden weer terug in de Siemburg waar nog kort de tijd is om na te praten en de zaken te bespreken die tijdens de route niet aan bod zijn gekomen.

Kernbezoek Dinteloord

De gemeenteraad gaat vervolgens door naar Dinteloord waar om 12:30 uur het kernbezoek begint met een gesprek met inwoners over overlast bij het BP station aan de Steenbergseweg. Vervolgens wordt de Wilhelminastraat bezocht waar aandacht wordt gevraagd voor de inrichting van de straat en verkeersoverlast. Op de hoek van de Havenweg wordt het gesprek aangegaan over de wenselijkheid van grote logistieke bedrijven in een woongebied en de verkeersoverlast die het transport met zich meebrengt. Via de Oostvoorstraat gaan de raadsleden richting het Raadhuisplein. Onderweg wordt aandacht gevraagd voor lelijke plekken in het dorp en de op waardering van het Raadhuisplein in relatie tot het project CentrumHaven. Na een korte bezichtiging aan het burgerinitiatief begraafplaats Zuideinde en de nieuwbouwwijk De Pinas gaan de raadsleden in gesprek over de ontwikkelmogelijkheden van de vrachtwagenparkeerplaats aan de Van Heemskerckstraat. Het kernbezoek eindigt rond 14:50 uur weer in het Dorpsraad Dinteloord waar gelegenheid is om nog kort na te praten.

Met het kernbezoek aan Dinteloord komt er een einde aan de kernbezoeken 2019. Alle input van de kernbezoeken wordt verwerkt in een overzicht met vraag- en actiepunten. Dit overzicht wordt aan het college aangeboden om op te reageren en geplaatst als ingekomen stuk bij de oordeelvormende vergaderingen. Houd voor meer informatie hierover de website van de gemeenteraad in de gaten.