Moties en amendementen

Gepubliceerd op: 17 november 2022 13:11

Tijdens een besluitvormende vergadering kunnen raadsleden moties en amendementen indienen. Soms wordt een motie of amendement namens meerdere fracties ingediend. Over deze moties en amendementen wordt vervolgens door de gehele raad gestemd. Alle verworpen en aangenomen moties en amendementen zijn terug te vinden bij de vergadering op deze website. Maat wat zijn moties en amendementen en waarin verschillen ze?

Wat is een amendement?
Door het indienen van een amendement kan een raadslid een voorgesteld besluit wijzigen of aanvullen. Bijvoorbeeld omdat het raadslid van mening is dat de tijdsplanning, de kosten of de uitvoering anders zouden moeten zijn dan het college voorstelt. Op deze manier heeft de raad invloed op de voorgestelde besluiten van het college. De meerderheid van de raad moet het met deze wijziging eens zijn, anders wordt het amendement verworpen. Een raadslid dat het voorgestelde besluit wil wijzigen dient hiertoe schriftelijk een amendement in bij de voorzitter van de raad voordat er een besluit is genomen. Als de meerderheid van de raad het amendement steunt wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd. Dit gewijzigde, oftewel geamendeerde, raadsbesluit wordt vervolgens in stemming gebracht.

Wat is een motie?
Door het indienen van een motie kan de raad een oordeel uitspreken over een specifiek onderwerp (dat wel of niet op de agenda staat) of een verzoek doen aan het college. Ieder lid van de gemeenteraad kan tijdens de besluitvormende vergadering een motie indienen. Net als een amendement moet een motie schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad. Indien een motie aansluit bij een onderwerp dat op de agenda staat zal de motie behandeld worden bij de bespreking van dit desbetreffende agendapunt. Staat een motie los van de agendapunten dan spreken we over een motie vreemd aan de agenda of een motie vreemd aan de orde. Deze moties worden behandeld nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. Als de meerderheid van de raad voor de motie stemt is deze aangenomen. Dit betekent echter niet per definitie dat datgene wat in de motie staat ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. De motie is een opdracht aan het college. Het college zal zich vervolgens beraden of en hoe er uitvoering gegeven zal worden aan een vastgestelde motie.

 

Moties en amendementen

Waar zit dan het verschil tussen een amendement en een motie?
Moties en amendementen kennen procesmatige overeenkomsten. Het belangrijkste verschil is dat een amendement een voorgesteld besluit wijzigt of aanvult en een motie een nieuwe wens of opdracht uitspreekt. Het college kan een aangenomen motie, gemotiveerd, naast zich neerleggen, bij een aangenomen amendement kan dat niet.

Welke moties en amendementen zijn door de gemeenteraad ingediend?
Alle ingediende amendementen en moties, zowel aangenomen, aangehouden of verworpen, worden op de website van de gemeenteraad gepubliceerd bij de desbetreffende vergadering. De vergaderingen zijn terug te vinden onder het kopje 'vergaderingen'.

Kan ik als inwoner ook een motie of amendement indienen?
Nee, dat kan niet. Alleen raadseden kunnen een motie of amendement indienen. Heeft u een goed idee heeft voor een motie of amendement? Dan kunt u contact opnemen met de griffie of met een raadslid of raadsfractie. U vindt de contactgegevens in het smoelenboek.

Vragen?
Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een andere vraag over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie. U kunt mailen naar: griffie@gemeente-steenbergen.nl