Oordeelvormende vergadering 10 oktober 2018

Gepubliceerd op: 03 oktober 2018 13:25

Op de agenda staan ook enkele ingekomen stukken waar de de gemeenteraad verder met elkaar over gedachten wil wisselen en in discussie wil met het college. Zo spreekt de raad over de bomen aan de Kruispoort, de ondernemerspeiling en de raadsmededeling over Fort Henricus. De volledige agenda is hier te raadplegen: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2018/10-oktober/19:30

De vergadering begint om 19:30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is openbaar en het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht over onderwerpen die al dan niet op de agenda staat. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met de griffier: Lenneke van der Meer, L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl