Oordeelvormende vergadering 11 november 2019

Gepubliceerd op: 07 november 2019 16:55

Op maandag 11 november is de volgende oordeelvormende vergadering. In deze vergadering worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met mens en maatschappij en met ruimte en economie.

In deze vergadering wordt onder andere gesproken over een initiatiefvoorstel van de PvdA. De PvdA stelt voor om op laagdrempelige wijze inwoners te informeren over de mogelijkheden van ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Veel regelingen worden niet of onvoldoende benut omdat de regels onduidelijk of te moeilijk zijn. Met dit initiatiefvoorstel wil de fractie daar iets aan doen.

Ook wordt er gesproken over de verkeersveiligheid bij de Heense Molen. Dit dorp ligt aan de provinciale weg N257. De provincie heeft een quickscan laten doen naar de verkeersveiligheid. Op verzoek van de heer Kouwen, Volkspartij, wordt de quickscan besproken.

Het college stelt voor om het beleidskader laaggeletterdheid vast te stellen. Laaggeletterdheid is nu nog een taboe en een grotendeels onbekend maatschappelijk probleem. Om volledig mee te kunnen doen in de samenleving moeten mensen kunnen lezen en schrijven. Dat is niet voor iedereen weggelegd. In het beleidskader heeft het college geïnventariseerd wat er al aan beleid ligt dat samenhangt met de aanpak van laaggeletterdheid en stelt voor om door deze krachten te bundelen laaggeletterdheid effectief aan te pakken.

Ook wordt er ee voorstel besproken om de raadzaal opnieuw in te richten. In 2017 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om middelen vrij te maken voor de herinrichting van de raadzaal. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een werkgroep met deze opdracht aan de slag gegaan. De werkgroep stelt voor om de bestaande raadzaal uit 2007 een nieuwe uitstraling te geven, deze toekomstgericht, transparant en gastvrij in te richten. Voordat echter de volgende stap gezet kan worden, wordt aan de gemeenteraad gevraagd hier middelen voor vrij te maken.

De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl of via de SLOS. Inspreken is mogelijk. Neem hiervoor contact op met de griffie.