Oordeelvormende vergadering 12 november 2018

Gepubliceerd op: 08 november 2018 11:40

In de oordeelvormende vergadering geven de raadsfracties hun eerste opvattingen over de voorstellen van het college. Zo kan de vergadering besluiten om een voorstel in de besluitvormende vergadering met een hamerslag af te doen of om er als bespreekstuk nog met elkaar een keer van gedachten over te wisselen. Brieven van burgers en bedrijven kunnen ook besproken worden in de oordeelvormende vergadering. Een raadslid kan hierbij ook vragen om een ingezonden stuk uitgebreid te bespreken in een volgende vergadering.

Inwoners kunnen inspreken in de oordeelvormende vergadering. Dit kan gaan over stukken op de agenda of andere onderwerpen. Aanmelden hiervoor kan via de griffie: griffie@gemeente-steenbergen.nl