Oordeelvormende vergadering 13 februari 2019

Gepubliceerd op: 06 februari 2019 16:05

Geheimhouding

Het opleggen en afhalen van geheimhouding op stukken is in de Gemeentewet vastgelegd. Het college, de gemeenteraad, een raadscommissie en ook de burgemeester kunnen geheimhouding op stukken leggen. Zodra de stukken waar geheimhouding op ligt aan de raad worden aangeboden, dan kan alleen de gemeenteraad nog besluiten de geheimhouding te handhaven of te laten vervallen. Zo lang er geheimhouding op de stukken rust kan de gemeenteraad niet hierover in de openbaarheid praten. Dat kan alleen achter gesloten deuren, zonder publiek. Het besluit om de geheimhouding te handhaven of te laten vervallen is wel openbaar.

Openbare vergadering en inspreken

De oordeelvormende vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is openbaar en is live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl of via de SLOS.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kan dat. U kunt inspreken over onderwerpen op de agenda of over onderwerpen waar u de raad bij wil betrekken. Als u hier meer informatie over wenst te ontvangen dan kunt u een bericht sturen naar griffie@gemeente-steenbergen.nl.