Oordeelvormende vergadering 13 januari 2021

Gepubliceerd op: 06 januari 2021 16:35

Op woensdag 13 januari wordt in de oordeelvormende vergadering gesproken over onderwerpen die te maken hebben met ruimte, economie en ook bestuur. Zo staat er op de agenda de vaststelling van het GVVP, de verordening van de rekenkamercommissie en de wijziging van de APV.

De bespreking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat al een tijd op het verlanglijstje van veel raadsleden. In het GVVP wordt uitgewerkt op welke wijze de gemeente in de komende jaren knelpunten op wenst te pakken, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten uit de mobiliteitsvisie.

De vaststelling van de APV komt ieder jaar terug. De APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) omvat de gedragsregels van de gemeente. Wat is toegestaan in de openbare ruimte? De APV wordt ieder jaar geactualiseerd aan de hand van nieuwe wetgeving en lokale wensen, behoeften en knelpunten.

De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is live te volgen via de SLOS en via www.raadsteenbergen.nl. Vanwege de coronaregels mogen er een beperkt aantal bezoekers plaatsnemen op de publieke tribune. Wilt u bij de vergadering zijn? Meld u zich dan snel aan via griffie@gemeente-steenbergen.nl

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u zich dan via r.defilet@gemeente-steenbergen.nl. Wilt u wel uw mening laten horen, maar kunt u niet fysiek aanwezig zijn op het gemeentehuis, dan kunt u ook uw reactie schriftelijk indienen. Uw schriftelijke reactie wordt toegevoegd als bijlage bij het spreekrecht.