Oordeelvormende vergadering 16 en 18 januari 19:30

Gepubliceerd op: 10 januari 2023 16:01

Op 16 en 18 januari vinden de eerste oordeelvormende vergaderingen van 2023 plaats. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 26 januari een besluit wordt genomen. Op de maandagavond worden onderwerpen besproken binnen het thema Mens en Maatschappij. Op woensdag komen de onderwerpen Ruimte en Economie aan bod.


Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 16 en 18 januari om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.


16 januari
Het eerste inhoudelijke agendapunt is het corona- en energienoodfonds. In december stond hier al een stuk over op de agenda, maar tijdens de oordeelvormende vergadering van 6 december heeft de raad besloten het stuk te verdagen naar de vergadercyclus van januari. Er bleek op dat moment nog te veel onduidelijk over de toepasbaarheid van het fonds. De raad wilde meer kaders voordat zij hier een besluit over zouden nemen. Het college is daarom met een nieuw voorstel gekomen.

Vervolgens staat de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 op de agenda. Voor inwoners met een laag inkomen en een laag vermogen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor de gemeentelijke belastingen. Vanwege aangepaste landelijke wetgeving dient de lokale regelgeving ook aangepast te worden.

18 januari
Tijdens de oordeelvormende vergadering van 18 januari bespreekt de raad het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026. Dit plan heeft betrekking op de acht gemeenten die samen het politiedistrict de Markiezaten vormen. In het integraal Veiligheidsplan worden gemeenschappelijke uitdagingen beschreven op gebied van o.a. de aanpak van georganiseerde criminaliteit en weerbaarheid, digitale veiligheid, jeugdoverlast, maatschappelijke onrust, radicalisering, veiligheidsrisico's en evenementen.

Raadsleden kunnen een verzoek indienen bij de agendacommissie om een ingekomen stuk terug te laten komen als agendapunt tijdens de volgende vergadercyclus. In december heeft zowel de VVD fractie als het CDA zo'n verzoek gedaan. Beide zijn door de agendacommissie akkoord bevonden. De VVD fractie heeft een agendaverzoek gedaan om de visie en uitvoering van de entrees van de kernen te bespreken. De VVD fractie heeft verzocht om samen met het college en de raad van gedachte te wisselen over het proces en over hoe de entrees voortvarend aangepakt kunnen worden, zoals bedoeld in een aangenomen motie uit 2017. De CDA fractie heeft verzocht om de uitvoering van de motie 'drempelschouw', die op 4 maart 2021 is aangenomen, te bespreken. De CDA fractie wil met de raad bespreken of alle knelpunten benoemd zijn en of de juiste adviezen worden gegeven.