Oordeelvormende vergadering 2 maart

Gepubliceerd op: 27 februari 2020 13:55

In de oordeelvormende vergadering van 2 maart wordt door de raadsleden gesproken over onderwerpen die betrekking hebben op mens en maatschappij.

Zo wordt in deze vergadering gesproken over de wijziging van de verordening van de adviesraad Sociaal Domein. Door middel van een verordening is vastgelegd hoe de adviesraad functioneert, wat het doel is van de adviesraad en zijn er regels opgenomen over het lidmaatschap. Vanwege dat een ervaren lid van de raad de maximale duur van zijn lidmaatschap heeft bereikt, en de adviesraad hem voorlopig nog wil behouden, wordt aan de gemeenteraad verzocht de verordening op dit punt aan te passen.

De gemeente Steenbergen werkt in de regio samen met andere gemeentes samen in de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis. Deze regeling heeft als doel om jongeren en volwassenen te helpen bij onveilige situaties, zoals bij mishandeling en geweld. Mede door de wijziging van het aantal deelnemende gemeentes en de inrichting van het meldpunt crisiszorg moet de regeling aangepast worden. 

De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl of via de SLOS.