Oordeelvormende vergadering 4 maart

Gepubliceerd op: 27 februari 2020 14:35

In de oordeelvormende vergadering van 4 maart gaat de gemeenteraad in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met ruimte en economie. Zo wordt in deze vergadering gesproken over de Mobiliteitsvisie van de gemeente Steenbergen, de Regionale Energiestrategie en het financieel beleid van de gemeente. Ook wordt een aanpassing van de APV voorgesteld om te kunnen handhaven op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte.

De Mobiliteitsvisie is een eerste stap om te komen tot een gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en uitvoeringsagenda. Deze visie gaat in op de basis vragen rondom mobiliteit, trends en ontwikkelingen en worden de ambities uit de toekomstvisie vertaald naar speerpunten voor mobiliteitsbeleid. In de volgende fase gaat het over de aanpak van specifieke knelpunten en concrete maatregelen. Deze worden verwerkt in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).

Ook gaat de gemeenteraad opiniërend de Regionale Energiestrategie bespreken. De regionale energiestrategie is het bod van de regio West-Brabant aan de Rijksoverheid om te kunnen voldoen aan de landelijke doelstellingen voor de opwekking van duurzame energie. Aan de gemeneenteraad wordt gevraagd om uit te spreken of dat zij zich op hoofdlijnen kan vinden in de keuzes die zijn gemaakt in de RES en welke aanpassingen nog wenselijk zijn. Alle deelnemende gemeentes hebben de gelegenheid om input te leveren aan de RES. In mei komt de RES opnieuw op de agenda, maar dan oordeelvormend en besluitvormend.

De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl of via de SLOS.