Oordeelvormende vergadering 9 oktober 2019

Gepubliceerd op: 02 oktober 2019 11:00

Deze maand staat er één oordeelvormende vergadering op de kalender. De vergadering van maandag 7 oktober is vanwege onvoldoende agendapunten geannuleerd en samengevoegd met de vergadering van woensdag 9 oktober. Op de agenda staat onder andere de tussenrapportage 2019 en de beantwoording van raadsvragen over de Lindenburghlaan en het Programma Aanpak Stikstof.

Tussenrapportage

In de tussenrapportage doet het college verslag aan de gemeenteraad over de voortgang van plannen, voornemens en de uitgaven zoals die zijn vastgesteld met de begroting 2019. De gemeenteraad wordt geïnformeerd of dat plannen op schema liggen, vertraagd zijn (en waarom) en welke financiële wijzigingen er zijn. Met de tussenrapportage is de gemeenteraad in staat om zijn controlerende taak uit te voeren en waar nodig het beleid bij te stellen.

Volg de vergadering

De vergadering van de raad is live te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal, via www.raadsteenbergen.nl  of via de SLOS.

Inspreken is ook mogelijk over alle mogelijke onderwerpen. Neem hiervoor contact op met L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl