Oordeelvormende vergaderingen 4 en 6 september

Gepubliceerd op: 30 augustus 2023 14:08

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl.

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 4 en 6 september om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

4 september
Op de agenda staat de tussenrapportage 2023. Met de tussenrapportage informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de voornemens van het college in het lopende boekjaar en eventuele veranderingen ten opzichte van de programmabegroting 2023. Afgelopen maandag (28 augustus) heeft over de tussenrapportage ook een informatieavond plaatsgevonden, waar gemeenteraadsleden vragen konden stellen. Van deze mogelijkheid hebben zij ook gebruik gemaakt.

6 september
Op 6 september bespreekt de gemeenteraad onder meer het ontwerpbestemmingsplan Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat in Dinteloord, waar het woongebied "De Pinas" wordt ontwikkeld. Op deze plannen zijn vorig jaar veel zienswijzen ingediend door bedrijven en bewoners uit de omgeving. Die hebben onder meer betrekking op bestemmingswijzigingen, parkeergelegenheid voor vrachtwagens en op gevreesde gevolgen van de plannen voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven.

Het college stelt de gemeenteraad voor enkele zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond te verklaren, andere ongegrond, en daarnaast het bestemmingsplan vast te stellen. Als de gemeenteraad 6 september vindt dat het onderwerp voldoende behandeld is, dan wordt er tijdens de besluitvormende vergadering op 28 september over besloten.