Oordeelvormende vergaderingen 6 en 8 februari 19:30

Gepubliceerd op: 02 februari 2023 10:02

Op 6 en 8 februari staan de oordeelvormende vergaderingen van februari gepland. Tijdens de oordeelvormende vergaderingen vormt de raad een oordeel over de agendapunten waarover op 2 maart een besluit wordt genomen. Op de maandagavond worden onderwerpen besproken binnen het thema Mens en Maatschappij. Op woensdag komen de onderwerpen Ruimte en Economie aan bod.

Inspreken
Alle voorstellen en bijhorende bijlagen zijn te vinden op www.raadsteenbergen.nl. Als inwoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken, neem dan voor 12:00 op de dag van de vergadering contact op met de griffier: r.defilet@gemeente-steenbergen.nl

Vergadering (terug)kijken
U bent welkom om de oordeelvormende vergaderingen bij te wonen op 6 en 8 februari om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden door de SLOS en zijn (terug) te zien op www.raadsteenbergen.nl.

6 februari
De raad bespreekt het controleprotocol 2022. Met dit protocol geeft de raad richtlijnen mee aan de accountant, die elk jaar de jaarrekeningcontrole doet. Vanaf boekjaar 2023 bestaat de rechtmatigheidsverantwoording. Hierdoor veranderen een aantal zaken in de accountantscontrole. Het college is vanaf nu verantwoordelijk voor het aantonen van de rechtmatigheid, vroeger was dit de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit heeft invloed op het controleprotocol. De komst van de rechtmatigheidsverantwoording betekent dat een aantal verordeningen moeten worden aangepast zoals de financiële verordening en de controleverordening. De voorbereidingen hiervoor in de organisatie starten binnenkort.

8 februari
De raad bespreekt het onderzoek aanbestedingsstrategie afval dat in 2022 is uitgevoerd. Het huidige contract met Renewi liep af. Daarom heeft het college onderzoek gedaan naar het uitbesteden van het ophalen en verwerken van afval. Uit het onderzoek blijkt dat een samenwerking met Saver N.V. de voorkeur heeft. De raad wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen te plaatsen voor het aangaan van het aandeelhouderschap bij Saver en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 162.500

De heer Hobo van de Volkspartij heeft de agendacommissie verzocht om een extra agendapunt toe te voegen aan de vergadering van 8 februari over het plaatsen van hekken op de openbare weg in de Kaaistraat. Op 19 januari had hij hier technische vragen over gesteld aan het college. De beantwoording op deze vragen staan gepubliceerd bij het agendapunt.