Oordeelvorming 12 mei 2021

Gepubliceerd op: 11 mei 2021 13:05

Op 12 mei 2021 vindt een oordeelvormende vergadering plaats van de gemeenteraad. Hierin verzamelen de fracties informatie en vormen zich een oordeel over de onderwerpen die op de agenda staan. Besluitvorming vindt zo nodig plaats in de raadsvergadering van 27 mei. Op de agenda voor 12 mei staat onder meer een gedeeltelijke evaluatie van de visie energie en ruimte en de aankoop van gronden aan de Franseweg 99A.

Daarnaast is een aantal onderwerpen door de raadsleden aangedragen, waarbij geen sprake is van besluitvorming. Het gaat dan onder meer om de uitvoering van een eerder aangenomen amendement op het Gemeentelijke Verkeers en Vervoersplan en de bespreking van enkele ingekomen stukken.