Oordeelvorming 6 en 8 september

Gepubliceerd op: 30 augustus 2021 16:08

Na een reces van enkele weken starten in september de oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad weer. De bijeenkomsten staan gepland op 6 en 8 september. Op 6 september behandeld de raad naast de ingekomen brieven en het vragenhalfuur onder meer de aanbesteding van de accountantsdienst en het inkoopkader van de gemeente Steenbergen. Daarnaast staat een begrotingswijziging van het West-Brabants Arcief en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) op de agenda. Verder wordt op verzoek van raadslid Baselier gesproken over de uitvoering in de Jeugdzorg. Op 8 september wordt onder meer het Plan van Aanpak Steenbreek besproken. In beide vergaderingen wordt de Tussenrapportage 2021 besproken. Op 6 september betreft dat de onderwerpen die vallen onder 'Mens en Maatschappij' en op 8 september de onderwerpen die betrekking hebben op 'Ruimte en Economie'. Daarnaast is op beide vergaderingen de mogelijkheid in te spreken op geagendeerde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, neem dan contact op met de giffie.