Oordeelvorming 7 en 9 juni

Gepubliceerd op: 07 juni 2021 15:06

Op 7 en 9 juni staan weer twee oordeelvormende vergaderingen op het programma. Op 7 juni wordt gesproken over de onderwerpen die betrekking hebben op 'Mens en Maatschappij', op 9 juni de onderwerpen die gaan over 'Ruimte en Economie' De vergaderingen zijn voorbereidend op de besluitvorming van 24 juni. Belangrijkste agendapunt voor beide vergaderingen is het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Steenbergen. Ook de jaarstukken van diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt (zoals de GGD, de Veiligheidsregio en het West-Brabants Archief) staan op de agenda. Bij deze laatste heeft de raad de mogelijkheid een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de regeling.

Naast de diverse jaarverslagen wordt op 9 juni tevens gesproken over de verordening voor de Adviesraad Verkeer en de definitieve vaststelling van het Paraplubestemmingsplan. Het laatste onderwerp betreft de uitvoering van de beleidsnota Arbeidsmigratie en enkele aangenomen moties rondom het begrip 'huishouden'.