Perspectiefnota 2021

Gepubliceerd op: 01 juli 2021 10:15

op donderdag 8 juli behandelt de gemeenteraad van Steenbergen de jaarlijkse perspectiefnota. De perspectiefnota loopt vooruit op de begroting 2022. Tijdens de bespreking geeft de raad het college van B&W de kaders mee voor het opstellen van die begroting. Daarnaast geeft de perspectiefnota inzicht in de realisatie van de lopende begroting. Zoals gebruikelijk worden de politieke fracties in de raad uitgenodigd een algemene beschouwing te houden. In tegenstelling tot andere raadsvergaderingen start de vergadering om 16:00 uur. De vergadering is live te volgen via deze website en de SLOS.

De bespreking van de perspectiefnota vindt jaarlijks plaats kort voor het zomerreces. Het betreft een aparte vergadering waarbij geen andere onderwerpen worden behandeld. Er is dan ook geen sprake van een vragenuur of bespreking van ingekomozen stukken. Wel is het mogelijk ter vergadering in te spreken.