Politiek jaarverslag 2018

De gemeenteraad van Steenbergen blikt terug met het politiek jaarverslag 2018

Wat een raadslid doet en hoe de gemeenteraad werkt is niet voor iedereen duidelijk en zichtbaar. Het is ook meer dan vergaderen in het gemeentehuis. Om een inkijkje te geven in het raadswerk heeft het presidium het eerste politieke jaarverslag van de gemeenteraad van Steenbergen vastgesteld.

Foto's en feitjes

Het politiek jaarverslag is een terugblik van 2018. 2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad. In het jaarverslag is wordt daarom uitgebreid met foto's en tekst teruggekeken op de campagne 'Heel Steenbergen Stemt', de zetelverdeling en welke partijen waar zitten in de raadzaal. Na de verkiezingen gaat het raadswerk meteen van start. Dit houdt in een stevig inwerkprogramma, veel vergaderen, vragen stellen aan het college en op kernbezoek gaan.

Eén van de belangrijkste taken van het raadslid is het nemen van besluiten. Afgelopen jaar heeft de raad zich gebogen over 70 voorstellen van het college. In 13 besluitvormende vergaderingen is over deze voorstellen gedebatteerd en heeft de raad hier gemiddeld 2 uur en 55 minuten over gedaan. Een andere belangrijke taak van een raadslid het controleren van het college. Dit kan onder andere door het stellen van vragen. Het vragenrecht is in de Gemeentewet wettelijk verankerd en de gemeenteraad heeft hier met 453 vragen goed gebruik van gemaakt. De fractie van D66 heeft in 2018 met 124 vragen het college het hemd van het lijf gevraagd.

Het jaarverslag online en fysiek

Het jaarverslag wordt verspreid onder de stadsraad en de dorpsraden, de ondernemersverenigingen, de pers, onze buurgemeentes, bibliotheek, dorpshuizen en natuurlijk het college en het management van de gemeentelijke organisatie. Het politiek jaarverslag is te downloaden vanaf de website van de gemeenteraad: www.raadsteenbergen.nl, via de startpagina en vanaf de pagina 'Actueel'. Wie graag een fysiek exemplaar van het jaarverslag wil ontvangen, kan hiervoor contact opnemen met griffie@gemeente-steenbergen.nl of bellen naar 140176