Politiek jaarverslag 2019

Gepubliceerd op: 23 juli 2020 14:10

Het werk van een raadslid is niet altijd zichtbaar of live te volgen via de tv. Het raadswerk bestaat ook voor een belangrijk deel uit het voeren van gesprekken, het stellen van vragen, deelnemen aan vergaderingen en het lezen van stukken. Door middel van het politiek jaarverslag wordt geprobeerd om deze grote diversiteit aan werkzaamheden over het voetlicht te brengen. In het jaarverslag wordt niet alleen het vertrouwde beeld getoond van wat er zich afspeelt tijdens de raadsvergadering, maar wordt er bovendien aandacht gegeven aan die extra activiteiten die het raadswerk bijzonder maken.

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar om op terug te kijken. Hierbij kan worden teruggekeken op de vorming van een nieuwe coalitie, de windmolendiscussie, het raadsbezoek aan Medemblik en de wisselingen in de samenstelling van de gemeenteraad. Maar ook hebben de raadsleden deelgenomen als begeleiders tijdens de jaarlijkse scholendebatten, zijn de raadsleden de gesprekken aangegaan tijdens de kernbezoeken, is de raad op uitstapje geweest naar Den Bosch en mocht de raad iedere maand één of meerdere gasten van de raad ontmoeten.

Mocht u vragen hebben over het politiek jaarverslag of een exemplaar willen ontvangen, stuur deze vraag dan naar R.Defilet@gemeente-steenbergen.nl