Presidium 20 september 2018

Gepubliceerd op: 13 september 2018 14:40

Het presidium is vergadering van de fractiesvoorzitters (of diens vervangers) van alle politieke partijen in de gemeenteraad. In het presidium worden besluiten genomen over de werkwijze van de raad. Zo stelt het presidium in de aankomende vergadering de vergaderkalender vast, wordt het thema voor het scholenproject vastgesteld en worden de gemeenteraadsverkiezingen geëvalueerd. De volledige agenda is terug te vinden via de kalender op het portaal of via de vergaderpagina.

De vergadering is openbaar. In het presidium is het niet mogelijk om in te spreken, maar iedereen is uiteraard van harte welkom om te komen luisteren. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de griffie.