Presidium 24 oktober 2019

Gepubliceerd op: 17 oktober 2019 14:20

Op donderdag 24 oktober is de volgende vergadering van het presidium van de gemeenteraad. Het presidium is een vergadering van de fractievoorzitters en gaat over de werkwijze van de raad. Het presidium is een niet politiek overleg, onder leiding van de burgemeester, om zaken te bespreken die de hele raad aan gaan, zoals het vaststellen van de vergaderplanning en het voeren van gesprekken met de leden van de rekenkamercommissie. Vergaderingen van het presidium zijn openbaar en beginnen om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen.

Vergaderplanning 2020

Jaarlijks stelt het presidium de vergaderplanning vast. Met het behandelen van de vergaderplanning wordt niet alleen vastgesteld wanneer er vergaderd wordt, maar ook hoe procedures rondom de planning- en controlcyclus op elkaar aansluiten en hoe de werkdruk zo goed mogelijk verdeeld kan worden.

Digitale toegankelijkheid

Vanaf 23 september 2020 moeten alleen gemeentes voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Dit betekent voor de werkzaamheden van de gemeenteraad onder andere dat vergaderingen ondertiteld moeten worden en dat de opmaak van de website aan de eisen voor de toegankelijkheid voldoet. Het presidium bespreekt een voorstel waarin uitgewerkt is welke werkzaamheden plaats moeten vinden.