Raadsvergadering 23 december 2021

Gepubliceerd op: 15 december 2021 12:12

Het is alweer even geleden dat de raad bijeen kwam. Op 4 november werd de begroting besproken, waardoor er in die maand geen reguliere raadsvergadering was. En dat heeft consequenties. Op 23 december staat de raad een stevige agenda te wachten, met daarop onder meer besluitvorming over het nader uitwerken van een onderzoek naar de Randweg Steenbergen-West en de belastingverordeningen voor 2022. Ook zal gesproken worden over het Beleidskader Economische kracht, de Regiovisie Jeugdhulp 2022 -2025 en het beleidskader Inburgering Brabantse Wal 2022.

Naast deze bespreekpunten zal besluitvorming plaatsvinden over de Transitievisie Warmte fase 1 en een begrotingswijziging van de GGD. Evenals de eerder genoemde onderwerpen, zijn ook deze onderwerpen al besproken in een oordeelvormende vergadering en door alle fracties akkoord bevonden. Hierover zal dan ook geen nadere discussie plaatsvinden. Net als bij andere raadsvergaderingen wordt ook de besluitenlijst van de voorgaande vergadering vastgesteld, is er ruimte voor vragen van raadsleden in het vragenhalfuur en wordt er een besluit genomen over de afhandeling van de ingekomen stukken.

Als bewoner of belanghebbende kunt u inspreken tijdens de vergadering over de onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u inspreken neem dan bij voorkeur uiterlijk een dag voorafgaand aan de vergadering contact op met de griffier.

LET OP: IN VERBAND MET CORONA WORDT DEZE VERGADERING GEHOUDEN ZONDER PUBLIEK. GEINTERESSEERDEN KUNNEN DE VERGADERING VOLGEN VIA RAAD.GEMEENTE-STEENBERGEN.NL OF VIA DE SLOS