Raadsvergadering 28 februari 2019

Gepubliceerd op: 25 februari 2019 11:35

De raadsvergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribune, via www.raadsteenbergen.nl of via de SLOS.

Wil je je mening geven over één van de onderwerpen op de agenda? Dat kan. Om in te spreken dien je je vooraf aan te melden bij de griffier: L.vanderMeer@gemeente-steenbergen.nl of bellen naar 140167. Het spreekrecht is agendapunt 3 van de agenda en kan alleen gaan over onderwerpen die op de agenda staan.

Let op: op de onderliggende stukken over het hotel ligt geheimhouding. Een inhoudelijke discussie kan pas plaatsvinden nadat de geheimhouding door de gemeenteraad is opgeheven. Ter discussie staat donderdag niet het hotel, maar de vraag of dat de geheimhouding op de stukken opgeheven moet worden.