Rondetafelgesprek over arbeidsmigratie 15 april 2019

Gepubliceerd op: 04 april 2019 09:45

Een rondetafelgesprek

Het huidige huisvestingsbeleid stamt uit 2010 en is in de woonvisie uit 2015 herbevestigd. In de praktijk blijkt dat het huidige beleid niet kan voldoen aan de vraag voor voldoende huisvesting en is het voor de gemeente lastig om hierop te handhaven. Het is dus de hoogste tijd om samen met inwoners, belangenverenigingen, organisaties en ondernemers in gesprek te gaan. Het rondetafelgesprek is het startpunt van een nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het doel van de avond is om samen met alle betrokkenen in beeld te brengen wat de vraag en de toekomstige behoefte is aan huisvesting, welke problemen nu ervaren worden en wat alternatieven hiervoor zijn. De gemeenteraad wil door middel van deze bijeenkomst alle opvattingen verzamelen en een beeld te krijgen van de totale opgave, ambitie en oplossingsrichtingen.

Het rondetafelgesprek wordt geleid door een externe gespreksleider Aan het gesprek nemen onder andere deel de provincie Noord-Brabant, het Rewin, de ZLTO en de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij, het Taalhuis, diverse ondernemers waaronder Flex Employment en Gosun Fruit, de dorpsraad Dinteloord, Welberg en de Stadsraad Steenbergen en de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord.

Besluitvormingsproces

Het rondetafelgesprek is de opmaat voor het opstellen van nieuw beleid. De input uit het rondetafelgesprek wordt verwerkt in een uitgangspuntennotitie. In deze notitie worden de kaders uitgewerkt op basis waarvan het nieuwe beleid wordt vormgegeven. Deze uitgangspuntennotitie wordt in september oordeelvormend besproken. De besluitvorming over het nieuwe beleid zal waarschijnlijk plaatsvinden in november.

Iedereen is welkom

Het rondetafelgesprek is openbaar. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Steenbergen.

De bijeenkomst wordt ook live uitgezonden via de website van de gemeenteraad, www.raadsteenbergen.nl , en via de SLOS.

Aanmelden om aanwezig te zijn is niet verplicht, maar wel gewenst zodat er rekening gehouden kan worden met de drukte. Aanmelden kan via C.vanDipte@gemeente-steenbergen.nl