Tot na de zomer!

Gepubliceerd op: 10 juli 2020 11:10

De gemeenteraad stelt ieder jaar een vergaderschema vast. In dit vergaderschema zijn niet alleen de vaste maandelijkse vergadermomenten opgenomen, maar ook activiteiten zoals de beeldvormende vergaderingen, de kernbezoeken en informatiebijeenkomsten. Onderdeel van deze planning zijn ook de vakantieweken. Bij het opstellen van de planning lopen de vrije weken gelijk aan de schoolvakanties van de basisscholen. Deze vrije weken geven rust en ruimte om de activiteiten in het najaar voor te bereiden. En dat zijn er nogal wat!

Beeldvormende vergaderingen leefbaarheid & kernen en maatschappelijk vastgoed

Op 15 september vindt de beeldvormende vergadering over leefbaarheid & kernen en maatschappelijk vastgoed plaats. Tijdens deze beeldvormende vergadering wordt het gesprek aangegaan over wat verstaan wordt onder leefbaarheid en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om te spreken over leefbare kernen. Daar hoort maatschappelijk vastgoed ook bij. De dorpshuizen en gemeenschappelijke voorzieningen zijn vaak belangrijke ontmoetingsplekken in de kernen. Aan welke eisen horen deze plekken te voldoen?
De komende tijd wordt meer informatie gegeven over deze bijeenkomst en hoe deze plaatsvindt binnen de richtlijnen van het RIVM.

Kernendag

Vanwege de coronamaatregelen konden de kernbezoeken in het voorjaar niet doorgaan. Omdat het houden van kernbezoeken op 1,5 meter afstand van elkaar niet werkbaar is, wordt als alternatief de eerste Kernendag georganiseerd! Op 26 september zijn de lokale verenigingen en inwoners van harte uitgenodigd om met raadsleden het gesprek aan te gaan over wat leeft in de kernen, wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook hierover wordt de komende tijd meer informatie gegeven.

Op 31 augustus en op 2 september zijn de volgende oordeelvormende vergaderingen. Wellicht tot dan!

Heeft u vragen hierover? Neem dan vooral contact op met de griffie: griffie@gemeente-steenbergen.nl

Een fijne zomer gewenst!