Volgt u het lokale nieuws? Doe mee met de enquête!

Gepubliceerd op: 24 oktober 2019 15:55

Raadsonderzoek naar kijkgedrag en waardering lokaal nieuws

Via meerdere kanalen worden inwoners geïnformeerd over wat er bij hen in de gemeente speelt. Eén van deze kanalen is de SLOS (Stichting Lokale Omroep Steenbergen).De SLOS verzorgt niet alleen reportages, maar deelt ook nieuws via de kabelkrant, heeft een eigen website, een youtube-kanaal en maakt gebruik van sociale media. Voor de volgers van het lokale nieuws is er kortom volop keuze. De gemeenteraad van Steenbergen heeft een vierjarig contract met de SLOS voor het verzorgen van de uitzendingen van de vergaderingen van de raad. Naar aanleiding van het afsluiten van het contract  is door de gemeenteraad de vraag gesteld hoeveel mensen de SLOS weten te vinden via de kanalen die zij aanbieden, dus via radio, tv en internet) en specifiek hoeveel mensen naar de uitzendingen van de vergaderingen van de raad via de SLOS kijken. De SLOS heeft aangegeven dat zij deze vraag niet kunnen beantwoorden, omdat aan een kijkcijferonderzoek (met bijv. een 'kijkmeter') een forse prijskaart zit. Het bestuur van de SLOS heeft wel aangegeven geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van een dergelijk onderzoek.

De gemeenteraad heeft een eigen budget voor het uitvoeren van onderzoeken. In samenspraak met de SLOS is besloten een onderzoek naar kijkgedrag en waardering uit te voeren. Begin dit jaar heeft het presidium van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een kijkersonderzoek uit te laten voeren door het bureau Citisens. Dit onderzoek gaat op 21 oktober van start en duurt tot maandag 11 november. Deelname kan via de website www.onderzoeklokaleomroep-stb.nl . Indien gewenst kan de enquête ook op papier ingevuld worden of telefonisch door te bellen naar 0800 - 7575755

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of dat inwoners geïnteresseerd zijn in lokaal nieuws en welke bron(nen) zij hiervoor gebruiken. Daarnaast is het doel van het kijkersonderzoek naar de SLOS is om inzichtelijk te maken hoeveel inwoners van de gemeente Steenbergen naar de SLOS kijken en hoe zij de uitzendingen van de SLOS waarderen. Daarbij is het interessant om te weten welke onderwerpen mensen aanspreken, hoe mensen naar de SLOS kijken en welke doelgroepen door de omroep bereikt worden. De resultaten van het onderzoek hebben geen consequenties voor de zendmachtiging van de SLOS. De resultaten worden door de gemeenteraad betrokken bij het evalueren van het communicatie uitvoeringsplan. De SLOS kan de uitkomsten betrekken bij hun eigen werkzaamheden

De onderzoeksresultaten worden openbaar gepubliceerd.