Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad? Dat kan!

Gepubliceerd op: 12 oktober 2017 09:55

Spreekrecht

De gemeenteraad vergadert volgens een vast schema. Iedere maand vergadert de raad twee keer oordeelvormend en één keer besluitvormend. U kunt zowel tijdens de oordeelvormende als ook in de besluitvormende vergadering gebruik maken van het spreekrecht. Er is echter wel een verschil.

Tijdens de oordeelvormende vergadering kunt u inspreken over alle mogelijke onderwerpen. Ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. In de besluitvormende vergadering mag u alleen inspreken over agendapunten.

Om in te kunnen spreken meldt u zich voor de vergadering (mag op de dag zelf) bij de griffier. De griffie geeft aan de voorzitter van de vergadering door dat u in wil spreken. Bij het agendapunt 'spreekrecht burgers' zal de voorzitter u naar voren roepen om uw verhaal te houden. Raadsleden kunnen aan u hierover vragen stellen. Als u inspreekt over een specifiek agendapunt in de oordeelvormende vergadering wordt dit onderwerp meteen aansluitend aan uw inspraakreactie behandeld. U krijgt dan nogmaals de kans om te reageren op de discussie.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de griffie: griffie@gemeente-steenbergen.nl / 140167